vanochtend 351 ingeschreven gebruikers
Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van donderdag

eerdere test  

De deelnemers van Beetje Spellen hebben donderdag onderstaande antwoorden ingevuld.

Je moet dat blad ........ opzeggen.

1 % (afgerond)sriftelijk
sgriftelijk
99 % (afgerond)schriftelijk 
Je hoort "sr", je schrijft "schr".
(zie ook de pagina 'scheve schroef')Ik pak een groene ........ .

deok
100 %doek 
Het woord "doek" schrijf je met oe. Eerst de o, dan de e.
(zie ook de pagina 'de oe van poes')Het ........ in de buurt is fijn om te spelen.

parrkje
95 % (afgerond)parkje 
5 % (afgerond)parkkje
Je hoort in het midden van "parkje" drie medeklinkers, die je allemaal één keer schrijft.
(zie ook de pagina 'hakken haken harken hoeken')Jan ........ de emmer leeg.

93 % (afgerond)gooide 
1 % (afgerond)goojde
gooijde
6 % (afgerond)goide
Je hoort ooj, je schrijft ooi.
(zie ook de pagina 'zaai groei mooi')
TOTAALRESULTAAT:
97% goedVaak gestelde vragen - - REACTIES OF TIPS - - Instellingen aanpassen

Beetje Spellen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties