MOB-versie | Naar grote versie

Vaste lettergroepen | hoogheid majesteit

De vaste lettergroepen -heid, -teit en -tijd zie je meestal aan het eind van een woord.

 

-heid als staartstuk spel je altijd: ha - ee - ie - dee !

Bijvoorbeeld:

 

Je schrijft -tijd als het woord echt met tijd te maken heeft, zoals een klok of kalender.

Bijvoorbeeld:

 

Verder schrijf je altijd -teit, want dan is het gewoon een staartstukje: tee - ee - ie - tee !

Bijvoorbeeld:

 MENU:

HOME

DAGELIJKSE TEST

Om te beginnen

Luisterwoorden

Tweeklanken

Vaste lettergroepen
scheve schroef
lang slank
beer voor deur
zaai groei mooi
uw nieuwe leeuw
zwanen zweven
verhalen gebeuren
echt zacht
hark elke wolk
politie relatie
hoogheid majesteit
komisch Russisch

Weet- of opzoekwoorden

Stomme e, -ig, -lijk

Regelwoorden

Andere woorden

OVER DEZE WEBSITE


ZOEKEN

Webdesign en CMS: Martin van Toll Producties