MOB-versie | Naar grote versie
eerdere test
Test van gisteren

De deelnemers van Beetje Spellen hebben gisteren de volgende antwoorden ingevuld:

Ik was vorige zomer in ........ .

10 % (afgerond)Sweden
90 % (afgerond)Zweden
Dit woord schrijf je met "zw".
(zie ook de pagina 'zwanen zweven')Laten we in het water ........ .

diuken
100 %duiken
Het woord "duiken" schrijf je met ui. Eerst de u, dan de i.
(zie ook de pagina 'de ui van huis')We ........ elkaar vanavond weer.

spreekken
84 % (afgerond)spreken
5 % (afgerond)sprekken
10 % (afgerond)spreeken
De eerste klankgroep eindigt met een lange e-klank. Je schrijft één klinker (e) en daarna één medeklinker (k).
(zie ook de pagina 'hakken haken harken hoeken')Wanneer gaat de ........ ook alweer in?

2 % (afgerond)zomertijt
95 % (afgerond)zomertijd
3 % (afgerond)zomerteid
De letters "tijd" zijn een vaste lettergroep, als het woord met een klok of tijd te maken heeft.
(zie ook de pagina 'hoogheid majesteit')
TOTAALRESULTAAT:
92% goed


MENU:

HOME

DAGELIJKSE TEST
Aanmelden
Inloggen
Antwoorden
Scoreverloop

Om te beginnen

Luisterwoorden

Tweeklanken

Vaste lettergroepen

Weet- of opzoekwoorden

Stomme e, -ig, -lijk

Regelwoorden

Andere woorden

OVER DEZE WEBSITE


ZOEKEN

Webdesign en CMS: Martin van Toll Producties